Cultuureducatie

We vinden het belangrijk dat kinderen zich niet alleen cognitief, maar ook sociaal emotioneel ontwikkelen. We zien graag dat kinderen die onze school verlaten dit doen met voldoende zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ook cultuureducatie draagt bij aan de totale ontwikkeling van het kind.

Bij de leerlingen ligt de nadruk op beleving, ervaring en ontdekken. Op de Eendracht vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de diverse disciplines binnen cultuureducatie, zoals drama, dans, muziek, erfgoed en beeldend. Zo leren kinderen bij ons nieuwe woorden door middel van drama en oriënteren leerlingen van groep 7 en 8 zich op het bespelen van een instrument onder begeleiding van muziekvereniging ‘Scheldegalm’. Ook bezoeken we erfgoed in de buurt van de school en organiseren we themamiddagen waarop alle leerlingen creatief bezig zijn rondom een bepaald thema. De inhoud van deze middagen is gekoppeld aan onze wereldoriëntatielessen, hierdoor wordt cultuuronderwijs betekenisvol geïntegreerd.

We willen dat onze kinderen zich cultuur eigen maken, zien en kunnen verwerken en daarbij hun talenten leren te ontdekken. Die kunnen ze verdiepen en verbreden op basis van hun eigen mogelijkheden en interesses.

kruismindelenplus