groep 4 5 6

Welkom in groep 4-5-6. In onze groep vinden we het belangrijk dat je bent wie je bent en dat je mag zijn wie je bent. Hierbij vinden wij het als groep wel belangrijk dat je je aan de afspraken houdt. Samen leren vinden we erg belangrijk, elkaar helpen waar nodig en successen vieren als iets gelukt is!   

Iedere dag zijn we bezig met spelling, taal en rekenen. We verwerken de lesstof op onze laptops middels het programma Snappet. Na de instructie gaan we zelfstandig, met elkaar of met de juf aan de slag. Na de les gaat iedereen vervolgens verder met de eigen leerdoelen. Om onze concentratie vast te kunnen houden, wisselen we zittend leren en bewegend leren met elkaar af. Dit doen we door middel van beweegactiviteiten of we zetten een team of klassenbouwer in. Op deze manier zorgen we voor een fijne sfeer in de groep.
Ook (begrijpend) lezen staat iedere dag op ons programma. Naast het lezen in de klas werken we in ‘leesklassen’. In de leesklas leest en werkt iedereen op hetzelfde niveau.

We werken schoolbreed met de methode Alles in 1. Hier zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, techniek en Engels geïntegreerd. Aan de hand van een thema gaan de kinderen twee keer per week op een ontdekkende en onderzoekende manier aan de slag door middel van workshops die ze kiezen. Hier gaan we dan groepsdoorbrekend mee aan de slag.  

Op dinsdag en vrijdag staat bewegingsonderwijs op het programma. We gaan dan samen naar de grote gymzaal. Op woensdag gaan de leerlingen van groep 4 en 5 naar zwembad ‘Den Inkel’ in Kruiningen. Hier krijgen ze om de week zwemles. Ook de leerlingen uit andere groepen, die nog geen diploma hebben, sluiten dan aan.

kruismindelenplus