Dit is groep 5

download

In groep 5 staat leren met plezier centraal. Door af te wisselen met diverse werkvormen blijft het boeiend. Ook proberen we regelmatig te leren door te doen. Bijvoorbeeld: Het leren meten gaat veel meer leven als je daadwerkelijk met een liniaal en of meetlat aan de slag gaat om het schoolplein te meten.

De kinderen worden in deze groep steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces. Door het kind zelf eigenaar te maken van eigen leerdoelen gaat het oefenen veel meer als vanzelf.

Samen met de juffen bekijkt elk kind bij rekenen, lezen, taal en spelling welke onderdelen zij al beheersen, waarbij zij hulp nodig hebben of waar extra oefening nodig is.

Zij werken bij deze vakken vooral op een eigen tablet. Na een klassikale uitleg volgt inoefentijd en daarna kan verder gewerkt worden op ieders eigen niveau.

Dit schooljaar werken we voor het eerst met de methode ‘Alles in 1’. De kinderen werken hierbij thematisch vanuit de vakken; aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en Engels. Hierbij werken we groep doorbrekend samen met de andere groepen.

kruismindelenplus