Dit is groep 5-6

groep5 6

In groep 5/6 staat leren met plezier centraal. Door af te wisselen met diverse werkvormen blijft het boeiend. Ook proberen we regelmatig te leren door te doen. Bijvoorbeeld: Het leren meten gaat veel meer leven als je daadwerkelijk met een liniaal en of meetlat aan de slag gaat om het schoolplein te meten.

De kinderen worden in deze groep steeds meer betrokken bij hun eigen leerproces. Door het kind zelf eigenaar te maken van eigen leerdoelen gaat het oefenen veel meer als vanzelf.

Samen met de juffen bekijkt elk kind bij rekenen, lezen, taal en spelling welke onderdelen zij al beheersen, waarbij zij hulp nodig hebben of waar extra oefening nodig is.

Zij werken bij deze vakken vooral op een eigen tablet. Na een klassikale uitleg volgt inoefentijd en daarna kan verder gewerkt worden op ieders eigen niveau.

In groep 5 beginnen de leerlingen voor het eerst met geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek losse vakken als. Zij werken bij deze vakken vaak samen met een leerling uit groep 6. Bij deze vakken worden ongeveer 5 keer een toets afgenomen over de leerstof.

De Engelse lessen worden ook gezamenlijk gegeven. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de luister- en spreekvaardigheid.

Praktische informatie

  • Gymnastiek: Wij gymmen op dinsdag en vrijdagmiddag van 13.15 tot 14.00uur. We verwachten dat de kinderen op deze dag een gymbroek, gymshirt of gympakje en gymschoenen bij zich hebben.
  • Pauze: Onze kleine pauze is van 10.15 tot 10.30 en onze lunchpauze is van 12.00 tot 12.30

De kinderen nemen zelf iets te drinken en eten mee. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen zij een stukje fruit op school. Dit zijn de fruitdagen!

  • Huiswerk: Op maandag krijgen de kinderen het huiswerkmapje mee met de spellingwoordjes van de week. Deze woordjes schrijven zij twee keer over. Op vrijdag moet het weer ingeleverd zijn. Bij elk nieuw taalthema krijgen de leerlingen ook de woordenschat-woorden mee naar huis met daarbij de betekenis. Na 3 weken volgt er een toets over deze woordjes.

Na elk thema van aardrijkskunde, geschiedenis, engels en natuur krijgen de kinderen een samenvatting mee om te leren voor de toets. Op het toetsblad schrijven zij de datum van de toets.

kruismindelenplus