groep 7 8

We zijn er samen bewust van, dat we ons zo goed mogelijk gaan voorbereiden op de middelbare school. Dit brengen we samen met de ouders ter sprake in onze zgn. startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Wat groep 8 betreft, doen we dit n.a.v. de Entree-toets van eind groep 7. Een goede voorbereiding op die middelbare school kunnen we het best bereiken in een fijne, gezellige sfeer, waarbij we veel samenwerken en elkaar zo goed mogelijk helpen. 

Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar steken we in op een positief, goed groepsklimaat. Als kinderen zich veilig voelen, dan leren ze namelijk beter. Met ‘Klassenbouwers’ en samenwerkingsopdrachten leren kinderen elkaar steeds beter kennen, elkaar te vertrouwen en samen te werken. Iedere maandag (en wanneer het nodig is), zijn we met de kinderen aan de slag met KIVA. Dit koppelen we aan de methode: Leefstijl. Het is belangrijk om meteen te beginnen aan de (werk) sfeer in de klas. Hoe kunnen we het met elkaar zo fijn mogelijk maken met onze groep? Wat spreken we hierover af? Het is fijn, dat we al de 4de week van het schooljaar samen op kamp gaan. Dit is goed voor het groepsproces. 

Aan het begin van dit schooljaar bespreken we samen, waar je naar toe zou kunnen/willen werken en komen daar regelmatig op terug. Hierbij worden ook de tablets ingezet. Vakgebieden die we met de hele groep doen zijn de wereld oriënterende vakken, creatieve vakken en bewegingsvakken. Deze vakken zijn geïntegreerd in de methode ‘Alles in 1’. Afgelopen schooljaar zijn we groeps-doorbrekend van start gegaan wat het lezen betreft. Dit jaar willen we dit ook op rekengebied gaan doen. 

Muziek, dans en toneel zijn vakken waarbij de leerlingen zich zowel met het kerstspel als met de eindmusical heerlijk kunnen uitleven en waarbij geheel andere talenten aangeboord worden. Deze talenten dragen ook enorm bij aan de verdere ontwikkeling van de kinderen en geven veel plezier. Hopelijk mag groep 7-8 ook dit schooljaar weer een blaasinstrument kiezen bij de harmonie bij ons op het dorp en krijgen we weer les, zodat we aan het eind van het schooljaar weer met het concert mee kunnen doen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de richtlijnen die het RIVM stelt ivm Corona.

kruismindelenplus