Dit is groep 7-8

download

We zijn er samen bewust van, dat we ons zo goed mogelijk gaan voorbereiden op de middelbare school. Dit brengen we samen met de ouders ter sprake in onze zgn. startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Een goede voorbereiding op die middelbare school kunnen we het best bereiken in een fijne, gezellige sfeer, waarbij we veel samenwerken en elkaar zo goed mogelijk helpen. Iedere maandagochtend beginnen we na het weekend met een dergelijke les, die te maken heeft met het omgaan met elkaar. Het aan het begin van een schooljaar op kamp gaan, draagt bij aan een bijzonder groepsproces, wat gedurende het schooljaar een enorm positief effect heeft. Aan het begin van dit schooljaar bespreken we samen, waar je naar toe zou kunnen/willen werken en komen daar regelmatig op terug. Hierbij worden ook de tablets ingezet. Vakgebieden die we met de hele groep doen zijn de wereld oriënterende vakken, creatieve vakken en bewegingsvakken. Deze vakken zijn geïntegreerd in de methode ‘Alles in 1’.

Muziek, dans en toneel zijn vakken waarbij de leerlingen zich zowel met het kerstspel als met de eindmusical heerlijk kunnen uitleven en waarbij geheel andere talenten aangeboord worden. Deze talenten dragen ook enorm bij aan de verdere ontwikkeling van de kinderen en geven veel plezier. Hopelijk mag groep 7-8 ook dit schooljaar weer een blaasinstrument kiezen bij de harmonie bij ons op het dorp en krijgen we weer les, zodat we aan het eind van het schooljaar weer met het concert mee kunnen doen.

Praktische informatie

  • Gymnastiek:Wij gymmen op dinsdag van 12.30 tot 13.15 uur en vrijdag van 13.15 tot 14.00 uur. We verwachten dat de kinderen op deze dag een gymbroek, gymshirt of gympakje en gymschoenen bij zich hebben. Ook hierbij zien we elkaars verschillen en talenten héél goed. We doorlopen allerlei verschillende materialen en stimuleren elkaar. Met spel-lessen leren we sportief te zijn en leren we omgaan met verlies.
  • Pauze:Onze kleine pauze is van 10.15 tot 10.30 uur en onze lunchpauze is van 12.00 tot 12.30 uur. Tijdens de lunch kijken we naar het ochtend jeugdjournaal en voeren daarna een discussie over de stelling van de dag. Dan gaan we naar buiten.
    De kinderen nemen zelf iets te drinken en eten mee. Donderdag en vrijdag zijn onze ‘gezond’-dagen. De leerlingen nemen dan fruit of groente mee naar school.
  • Huiswerk:Iedere dinsdag hebben de leerlingen allemaal een actueel nieuwsbericht bij zich, wat ze in hun eigen woorden kunnen vertellen en van hun eigen mening kunnen voorzien. Bij elk nieuw taalthema krijgen de leerlingen ook de woordenschat-woorden mee naar huis met daarbij de betekenis. Na 3 weken volgt er een toets over deze woordjes.
    Na elk thema van aardrijkskunde, geschiedenis, Engels en natuur krijgen de kinderen een samenvatting mee om te leren voor de toets.

kruismindelenplus