Hoe aanmelden?

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school. Wij nodigen u daarom van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en/of om onze school te komen bekijken. Hiervoor kunt u een met de directeur Jolanda Wedage (0113-320090). Zij zal u graag informeren over de gang van zaken op de school en de werkwijze binnen de groepen. Aansluitend wordt er een rondleiding door de school gegeven en kunt u kennismaken met de leerkrachten.
U ontvangt de schoolgids, de jaarkalender en een aanmeldingsformulier.
Het aanmeldingsformulier kunt u, samen met een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind, weer op school inleveren. Dan wordt uw kind officieel ingeschreven.
Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de juf van groep 1 contact met u op om af te spreken wanneer uw kind een paar keer kan komen wennen.

kruismindelenplus