Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u het met het een of ander, met betrekking tot uw kinderen, niet eens bent. U zult merken dat een goed gesprek met de leerkracht heel veel kan oplossen. Echter, mocht u niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u met uw probleem altijd terecht bij de directeur of de interne vertrouwenspersoon.
Bij deze vertrouwenspersoon hebben de ouders/verzorgers, leerlingen en andere aan de school verbonden personen de mogelijkheid om een klacht in te dienen over gedragingen, beslissingen of nalatigheid van het bevoegd gezag en allen, die binnen de school werkzaam zijn. De benoeming van de vertrouwenspersoon heeft plaatsgevonden met instemming van de GMR.

Juf Ellen is de vertrouwenspersoon van obs de Eendracht. Zij hoort in eerste instantie de klacht aan en gaat ermee aan de slag. Indien nodig kan juf Ellen de persoon met de klacht doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van Merlijn Advies Groep:

Dhr. Arie de Deugd
06-10422189, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze externe vertrouwenspersoon neemt de klacht in behandeling en gaan te werk volgens het Reglement Landelijke Klachtencommissie.
Dit houdt in dat Dhr. Arie de Deugd aanspreekpunt is bij klachten en daarbij

o door middel van bemiddeling naar een oplossing zoekt
o indien nodig de klager helpt bij de procedure
o bijstand kan verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie
o aanwijzingen, zijnde geen concrete klachten, ter kennisgeving zal doorgeven aan de directie of het bevoegd gezag
o gevraagd of ongevraagd advies geeft over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten

Wij zijn aangesloten bij een algemeen aanvaarde klachtenregeling van de algemene besturenbond VOS/ABB te Woerden. Hierbij hoort een onafhankelijk klachtencommissie.

kruismindelenplus