KOV / BSO

In ‘De Kolk’ wordt de kinderopvang en de buitenschoolse opvang verzorgd door Kibeo. Door nauw samen te werken zorgen we er voor dat er een doorgaande lijn is in het aanbod en ontwikkeling. De overdracht is warm, wat betekent dat de pedagogisch medewerker in gesprek gaat met de juf van 1/2 over de ontwikkeling van de leerling als deze van de peutergroep naar de basisschool doorstroomt.

U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met Kibeo. Voor meer informatie zie de link op onze website.

kruismindelenplus