Wat doet de MR? 

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan bijvoorbeeld via de MR. Bij ons bestaat de medezeggenschapsraad uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Zij worden gekozen en zijn dan voor een periode van drie jaar lid van de raad.

De raad geeft adviezen of neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over een sollicitatieprocedure, over de vakantieregeling, inzet van het personeel en dergelijke. De MR vergaderingen worden naar behoefte gehouden, meestal om de 8 weken. Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde MR-zaken, benadert u dan één van de leden van de MR.

Ivo (vader van Femke en Daphne) en John (vader van  Yora en Ferre), juf Manon en juf Ellen. Juffrouw Jolanda adviseert indien gevraagd de MR.

Naast de MR  kennen we ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting SOM. Namens iedere school zit een ouder of een teamlid in de GMR. Deze raad adviseert of beslist over zaken die de gezamenlijke SOM-scholen betreft.

kruismindelenplus