Informatie over de Ouderraad

Op obs de Eendracht hebben we een actieve ouderraad, die bestaat uit ouders van onze school. De raad vergadert regelmatig op school. De vergaderingen worden bijgewoond door 1 of 2 teamleden en soms vergadert de ouderraad met het hele team. Deze groep ondersteunt de school vooral bij de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals schoolreis, sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, paasactiviteit, eindfeest, musical enzovoort.

De ouderraad vraagt van iedere ouder een vrijwillige bijdrage van €22,50. Van deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald waarvoor het schoolbudget niet toereikend is. In oktober krijgt uw kind een brief mee naar huis voor de ouderbijdrage. Een voorbeeld van deze brief treft u op de website aan.

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht kom u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld www.leergeld.nl

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, dan kunt u altijd bij een van onze leden terecht.

Voorzitter OR: Vacature

Penningmeester: Sonja

Leden: Natasja, Angelina en Petra

kruismindelenplus