Ouderparticipatie

Op obs de Eendracht werken team, ouders en leerlingen samen om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Aan het begin van het schooljaar starten we met een startgesprek. Samen wordt gekeken welke streefdoelen aandacht nodig hebben; wat ouders, leerling en leerkracht gaan doen om ervoor te zorgen dat bepaalde streefdoelen behaald worden. In de loop van het schooljaar wordt hierop regelmatig teruggekomen in ieder geval tijdens de rapportbesprekingen.

Wij stimuleren ook andere vormen van ouderparticipatie, zoals:

Kleine kluswerkzaamheden;

Tuinonderhoud en werken in de moestuinbakken;

Ouderraad;

Medezeggenschapsraad;

Zwemouder;

Ondersteunen bij activiteiten als kerstviering en sportdagen

Het maken van hapjes voor het kerstdiner of de laatste schooldag

Als ouder bent u dus meer dan welkom op obs de Eendracht!

kruismindelenplus