Ouders

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang: dat hun kind/leerling zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. Daarom hechten we op obs de Eendracht veel waarde aan een constructieve samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Dit doen we niet alleen door ouders te informeren en informatie uit te wisselen, maar ook door hen uit te nodigen mee te denken, mee te beslissen en mee te doen in het onderwijs aan hun kind. Dit doen we in een sfeer van openheid, respect en gelijkwaardigheid.

Voorbeelden van informatie-uitwisseling zijn: de maandelijkse Nieuwsbrief, de Ouderraad, de medezeggenschapsraad, en de ouder-kindgesprekken. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de leerkracht of de ouder(s) op andere momenten een afspraak plannen. U bent iedere morgen ook welkom tijdens de inloop om even in de klas te komen kijken.

kruismindelenplus