Taalondersteuning op obs De Eendracht

Wij zijn trots op onze Taallessen. In elke groep wordt extra lestijd gereserveerd voor woordenschat en begrijpend lezen. Ook kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, hebben soms taalondersteuning nodig. Met behulp van dramalessen worden begrippen uitgebeeld en uitgespeeld zodat woorden en uitdrukkingen beter beklijven.

De meeste taalondersteuning gebeurt dus in de groepen zelf, maar buiten de groep wordt 2 keer per week in een klein groepje extra ingestoken op taalonderwijs.

In dit groepje, speciaal voor de nieuwkomers, ligt het accent op woordenschatuitbreiding, het leren van handige zinnen in de dagelijkse (school) praktijk en de correcte uitspraak van het Nederlands. Het mondelinge Nederlands heeft vooral de nadruk.

We werken in deze taalklas met de methode Mondeling Nederlands Nieuw. Deze methode werkt volgens steeds terugkerende thema’s. Tijdens elke nieuwe ronde wordt de woordenschat (en het arsenaal van handige zinnen) verder uitgebreid.

Naast de taalklassen geven ook nog andere extra leerkrachten en stagiaires taalondersteuning aan kinderen.

kruismindelenplus