Obs de Eendracht; de veilige school!

Wij zijn trots op ons veilige pedagogische klimaat. Ieder kind is welkom op obs de Eendracht en ieder kind mag er zijn. Wij respecteren iedereen, waarderen het dat we allemaal anders zijn en we houden rekening met elkaar.

Obs de Eendracht is een gecertificeerde KiVa school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! Dit is terug te zien in onze jaarlijkse enquĂȘte onder alle kinderen. Pestgedrag en conflicten komen nauwelijks voor, alle kinderen horen erbij!

kruismindelenplus